Často kladené dotazy

FAQ Domácí sítě

Projděte si nejdůležitější otázky a odpovědi týkající se našich výrobků Powerline.

zjistit více

FAQ Magic

Projděte si nejdůležitější otázky a odpovědi týkající se našich výrobků Magic.

zjistit více

Často kladené dotazy – Domácí sítě

Kde jsou hranice použití výrobků WLAN?

Ve volném prostoru má WLAN dosah až 300 metrů. Ale to je teoretická maximální hodnota, který uvnitř domů a bytů nelze dosáhnout. V nich signál WLAN tlumí podmínky stavby, například železobetonové stropy, lehké montované stěny s kovovými profily a vyhřívání podlahy. Ale také ostatní elektrické signály, vysílané například z mikrovlnek nebo sousedních WLAN, částečně překrývají signál WLAN. Proto je to v praxi tak, že intenzita signálu klesá se vzdáleností od vysílače WLAN v závislosti na tlumicích vlivech. Část vlivů je dokonce dynamických, a proto se v průběhu dne mění. Máte vážné problémy s pokrytím WLAN? Pak doporučujeme naše výrobky Powerline. Zajišťují alternativní přenos dat přes elektrické vedení.

S jakými operačními systémy spolupracují adaptéry devolo?

Adaptéry devolo nezávisle na operačním systému spolupracují se všemi síťovými zařízeními, která odesílají data prostřednictvím internetového protokolu. Chovají se přitom jako dlouhý síťový kabel. Na operačním systému je závislý pouze volitelný doplňkový software. Nabízíme software pro všechny běžné operační systémy, jako je Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Android a iOS. Podrobné informace najdete v popisu příslušného výrobku.

Proč je výrobek vybavený přípojkami Fast-Ethernet?

Výrobek je zaměřený na rychlost WLAN, navíc je projektován pro vysokou energetickou účinnost. Díky omezení na Fast Ethernet mohou být namontovány mimořádně energeticky úsporné komponenty. To se odráží v nízkém příkonu výrobku jak během provozu, tak v pohotovostním režimu. Dosažitelná propustnost dat výrobku stačí pro většinu aplikací, jako je rozšíření dosahu internetu, HD Video streamování a zabezpečení dat. Pro náročné aplikace nabízíme také výrobky s gigabitovými ethernetovými přípojkami.

Jsou kompatibilní adaptéry dLAN různých tříd rychlosti (200, 500, 550, 650, 1000, 1200)?

Ano, výrobky devolo dLAN různých tříd rychlosti jsou vzájemně plně kompatibilní.
Jedinou výjimku tvoří stará zařízení s rychlostí 14 a 85 Mbit/s. Tato bohužel nejsou kompatibilní s dnešními výrobky.
Z technických důvodů nejsou zařízení řady devolo Magic kompatibilní se zařízeními dLAN.
V síti s různými třídami rychlostí se každý adaptér spojuje s každým jiným adaptérem nejvyšší možnou rychlostí (nezávisle na ostatních adaptérech v síti). V síti tvořené například jedním adaptérem 500 Mbit/s a dvěma adaptéry 1 200 Mbit/s se adaptér 500 Mbit/s spojuje s adaptéry 1 200 Mbit/s rychlostí 500 Mbit/s. Současně se adaptéry 1 200 Mbit/s vzájemně spojují plnou rychlostí 1 200 Mbit/s.

Fungují adaptéry devolo společně s HomePlug adaptéry jiných výrobců?

Mezi sebou spolupracují všechna zařízení, která jsou certifikovaná podle standardu HomePlug. Abyste mohli adaptéry devolo spojit s HomePlug adaptéry jiných výrobců do společné sítě, přiřaďte všem zařízením stejné heslo.

Zařízení devolo se konfigurují obvyklým způsobem:

Spusťte dLAN® Cockpit.
Zadejte Security-ID všech adaptérů dLAN®.
Přiřaďte společné síťové heslo.
Nyní přiřaďte ostatním zařízením HomePlug podle návodu výrobce stejné heslo jako zařízením dLAN.

Mohu používat výrobky devolo i v rozbočovacích zásuvkách?

V některých případech mohou rozbočovací zásuvky, zejména s integrovaným spínačem a přepěťovou ochranou, snížit výkon. K dosažení optimálních spojení doporučujeme používat zařízení devolo s integrovanou zásuvkou a zastrčit rozbočovací zásuvku do adaptéru.

Může moje data odposlouchávat můj soused? Vždyť je připojený ke stejné elektrické síti!

Jestli váš soused přijímá datový signál vaší sítě devolo, závisí na elektrické síti ve vašem domě. Elektroměr a dlouhá vedení mohou signál výrazně zeslabit. Abyste měli jistotu, doporučujeme vlastní síť šifrovat pomocí šifrovacího tlačítka na adaptérech nebo softwaru devolo Cockpit (nazývá se také párování).
Stiskněte šifrovací tlačítko na adaptéru. Pak během 2 minut stiskněte šifrovací tlačítko na druhém adaptéru. Pokud máte ve své síti více než dva adaptéry, opakujte postup pro každý další adaptér. Adaptéry si vytvoří náhodné heslo a vymění si ho mezi sebou.

Mohu používat výrobky devolo, i když mám v domě různé elektrické obvody?

Ano, výrobky devolo fungují i s několika elektrickými obvody (fázemi). Změny v elektrické síti, jako je např. montáž fázového vazebního členu, přitom nejsou nutné.

Proč adaptéry devolo nepotřebují fázovou synchronizaci?

Kvůli vysokofrekvenčnímu přeskoku se datové signály automaticky rozdělují na všechny fáze. Podmínkou je pouze paralelní průběh fází. Tento vysokofrekvenční přeskok představuje tlumení a může vést k výkonovým ztrátám.

Jaké jsou podmínky používání Powerline? Jaká jsou omezení?

Naše řešení Powerline fungují v celé elektrické síti v domě nebo bytu bez ohledu na to, jestli se jedná o starý objekt, či novostavbu. Ale musí se samozřejmě jednat o souvislou síť vedení. Dále respektujte, že nesmí být překročena délka vedení 300 metrů. Různé fáze přitom nepředstavují žádný problém. Elektroměry sice tlumí signál, ale v žádném případě ho neblokují.

Jakou výhodu nabízí technologie range+?

Každá elektrická síť je jiná. Proto je důležité, aby se adaptéry přizpůsobily podmínkám u vás doma. Po více než deseti letech zkušeností jsme vyvinuli technologii range+, která k přenosu dat nevyužívá jen zemnicí vodič, ale optimálním způsobem přivádí datový signál na elektrické vedení. Také vysílací a přijímací technika byla vylepšena, aby výměna dat byla co nejefektivnější.

Jak se chovají zařízení devolo při přepětí (např. úder blesku)?

Výrobky devolo jsou chráněné proti přepětí podle místních a evropských unijních předpisů a norem. Dodržování těchto předpisů kontrolují a potvrzují nezávislé akreditované laboratoře. Výrobky devolo jsou vždy bezpečné, tzn. v případě přepětí nikdy nedojde k ohrožení zařízení. Ve vzácných případech mohou místní přepěťové jevy (např. úder blesku v blízkosti) překročit definovanou úroveň napětí. V těchto případech zafunguje přepěťová ochrana integrovaná ve výrobcích devolo, aby nedošlo k poškození. Zařízení ale zpravidla přestane fungovat. Připojená zařízení (prostřednictvím síťového kabelu nebo vestavěné zásuvky) nejsou chráněná. Zde doporučujeme připojení rozbočovací zásuvky s přepěťovou ochranou k zásuvce ve výrobku.

Mohu používat výrobky devolo v rozbočovacích zásuvkách s přepěťovou ochranou?

Většina běžně dostupných rozbočovacích zásuvek s přepěťovou ochranou způsobuje omezení výkonu sítě devolo, a proto je nelze plně doporučit. Výjimku tvoří modely určené speciálně pro provoz v kombinaci s adaptéry devolo. Ty můžete mimo jiné získat od výrobce APC (modely PL8VT3-DE a PL5B-DE).

Která zařízení s příjmem WLAN mohu spojit s adaptéry dLAN-WiFi?

Principiálně se mohou s adaptéry dLAN WiFi spojit všechna běžná mobilní zařízení, která jsou vybavená modulem WLAN. A vytvořit tak rychlé bezdrátové spojení s internetem a domácí sítí. Mezi ně patří chytré telefony, jako je Samsung Galaxy nebo Apple iPhone, tablety a počítače, jako jsou Apple iPad a notebooky. Také takto vybavená zábavní elektronika se může připojit do sítě lusknutím prstu – například chytrá televize nebo internetové rádio.

Lze současně používat WLAN a integrovaný port LAN?

Ano, WiFi/WLAN a přípojku LAN lze používat současně bez omezení.

Je možné bezdrátově surfovat na zahradě prostřednictvím Powerline plus WLAN?

Nový venkovní adaptér dLAN® WiFi můžete instalovat také na zahradě díky vodotěsnému a tepluvzdornému krytu (až 40 °C). Ostatní adaptéry dLAN® WiFi jsou určeny k použití výhradně ve vnitřních prostorech. Díky zásuvce v blízkosti okna můžete příjem WLAN rozšířit na zahradu, balkon nebo terasu.

Pod jakými operačními systémy fungují adaptéry devolo?

Adaptéry devolo pracují nezávisle na operačním systému a fungují se všemi síťovými zařízeními, která odesílají data prostřednictvím internetového protokolu. Volitelný doplňkový software je k dispozici pro všechny běžné operační systémy.

Ruší proudový chránič spojení Powerline?

Proudové chrániče mají jen velmi nepatrný vliv na kvalitu spojení, protože jsou umístěné před elektroměrem.

Mohu rozšířit moji stávající síť dLAN nebo Magic-Powerline?

Samozřejmě. Svoji stávající síť dLAN nebo Magic-Powerline můžete kdykoliv jednoduše rozšířit rozšiřujícími adaptéry devolo. Rozšiřující adaptéry jsou k dispozici jak pro řadu Magic, tak dLAN – volitelně s přípojkami LAN, nebo funkcí WLAN. Přečtěte si více o rozšíření v našem rádci.

Často kladené dotazy – devolo Magic

Můj adaptér Powerline se silně zahřívá. Mám ho proto denně po použití vytáhnout ze zásuvky?

Principiálně se mohou zařízení zahřívat kvůli jejich výkonu a kompaktní konstrukci. Nejedná se o závadu ani to nevede k vyšší spotřebě elektrického proudu.

Podporují zařízení Magic také starší zařízení dLAN?

Zařízení dLAN nejsou podporována novou technologickou generací.

S jakým hardwarem jsou kompatibilní zařízení Magic?

Zařízení Magic jsou kompatibilní se všemi routery a výrobky certifikovanými organizací HomeGrid Forum. Zařízení Magic s WLAN spolupracují se všemi koncovými zařízeními WLAN (chytrý telefon, tablet atd.).

Instalují se automaticky také doplňkové adaptéry Magic?

Ne. Musíte nové zařízení přidat stisknutím tlačítka pomocí dříve instalovaných zařízení. Nejprve vyberte adaptér ze stávající sítě, poté stiskněte šifrovací tlačítko nového adaptéru.

Jak mohu změnit heslo pro mou domácí síť?

To lze provést buď prostřednictvím aplikace, nebo softwaru Cockpit.

Je moje domácí síť tvořená zařízeními Magic po první instalaci automaticky zabezpečená?

Ano. Všechny adaptéry Magic spolupracují bezpečně a šifrovaně.

Jak se instalují zařízení Magic?

Zařízení se připojují automaticky. Vy nemusíte nic podnikat.

Lze používat sítě dLAN a Magic společně?

Adaptéry devolo Magic jsou kompatibilní se všemi routery, síťovými zařízeními, adaptéry devolo Magic a výrobky s certifikací HomeGrid Forum. Adaptéry dLAN® Powerline a ostatní výrobky HomePlug AV včetně adaptérů devolo Outdoor WiFi Powerline nejsou podporovány.

Paralelní používání různých technologií může negativně ovlivnit výkon – optimální výkon poskytuje čistá síť devolo Magic.

S jakým softwarem mohu konfigurovat a spravovat moje adaptéry Magic?

Svoje adaptéry Magic můžete spravovat jak prostřednictvím aplikace devolo Home Network (chytrý telefon), tak pomocí softwaru devolo Cockpit (počítač).

Mohu rozšířit moji stávající síť dLAN nebo Magic-Powerline?

Samozřejmě. Svoji stávající síť dLAN nebo Magic-Powerline můžete kdykoliv jednoduše rozšířit rozšiřujícími adaptéry devolo. Rozšiřující adaptéry jsou k dispozici jak pro řadu Magic, tak dLAN – volitelně s přípojkami LAN, nebo funkcí WLAN. Přečtěte si více o rozšíření v našem rádci.