Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE A HOSTING

2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SMLOUVY, NAVÁZÁNÍ KONTAKTU A PŘI OTEVŘENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

3. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘEPRAVY

4. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ PLATEB

5. REKLAMA E-MAILEM, POŠTOU

6. COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE

7. POUŽÍVÁNÍ COOKIES A DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ PRO WEBOVOU ANALÝZU A REKLAMNÍ ÚČELY

8. INTEGRACE TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

9. SOCIÁLNÍ MÉDIA

10. MOŽNOSTI NAVÁZÁNÍ KONTAKTU A VAŠE PRÁVA

 

 

Osoba odpovědná za zpracování údajů je:

devolo AG

Charlottenburger Allee 67

52068 Aachen

Německo

info@devolo.de

 

Telefon: 49 241 18279 0

 

Jsme potěšeni vaším zájmem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Následně Vás budeme podrobně informovat o zacházení s vašimi údaji.

1. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE A HOSTING

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém vyvolání webové stránky webový server automaticky uloží pouze takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas požadavku, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje), a požadavek zdokumentuje. Tato přístupová data se vyhodnocují výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webu a zlepšování naší nabídky. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů na správném zobrazení naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Všechny přístupové údaje budou smazány nejpozději do sedmi dnů po vaší návštěvě stránek.

 

HOSTING

V rámci zpracování z našeho pověření nám naši poskytovatelé poskytují částečně služby pro hosting a prezentaci webových stránek. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, jsou všechny přístupové údaje a všechna data, která jsou shromažďována ve formulářích poskytovaných na této webové stránce, zpracovávaná na jejich serverech. V případě dotazů k našim poskytovatelům služeb a základu naší spolupráce s nimi se, prosím, obraťte na kontakt uvedený v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SMLOUVY, NAVÁZÁNÍ KONTAKTU A PŘI OTEVŘENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

Shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci své objednávky, anebo když nás kontaktujete (např. pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou označena jako povinná, protože v těchto případech data nutně potřebujeme ke zpracování smlouvy, resp. ke zpracování vaší žádosti o kontakt, a ani vy bez jejich zadání nemůžete odeslat objednávku, resp. žádost o kontakt. Která data jsou shromažďována, je patrné z příslušných vstupních formulářů. Data, které nám poskytnete, použijeme v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR ke zpracování smlouvy a zpracování vašich dotazů.

Pokud jste k tomu udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR tím, že jste se rozhodli pro otevření zákaznického účtu, použijeme vaše data pro účely založení zákaznického účtu. Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předání našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávek, plateb a přepravy, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. Po úplném zpracování smlouvy nebo po smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje omezeny k dalšímu zpracování a po uplynutí retenčních období podle daňového a obchodního práva budou vymazány v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. c GDPR, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. a GDPR nebo jsme si nevyhradili právo k jakémukoliv použití dat, které je právně povoleno a o kterém Vás informujeme v tomto prohlášení. Vymazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoliv a sice zasláním zprávy na kontakt uvedený v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo prostřednictvím příslušné funkce v zákaznickém účtu.

3. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘEPRAVY

Pro účely plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR předáváme vaše data přepravní společnosti, která byla pověřena dodávkou, nakolik je to nezbytné pro dodání objednaného zboží.

 

PŘEDÁNÍ DAT POSKYTOVATELŮM PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM OZNÁMENÍ DODÁVKY


Pokud jste k tomu dali výslovný souhlas během objednávání nebo po objednání, předáme na základě tohoto souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR vaši e-mailovou adresu vybranému poskytovateli přepravních služeb, aby Vás mohl před doručením kontaktovat za účelem oznámení nebo koordinace dodávky.

 

Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontakt uvedený v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedené kontaktní adrese. Data, která jste pro tento účel poskytli, po odvolání vymažeme, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich dat nebo jsme si nevyhradili právo k jakémukoliv použití dat, které je právně povoleno a o kterém Vás informujeme v tomto prohlášení.

 

Trusted Returns GmbH

Peter-Josef-Lenné-Straße 5

51377 Leverkusen

Německo

4. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ PLATEB

Při zpracování plateb v našem online obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovateli technických služeb, úvěrovými institucemi, poskytovateli platebních služeb.


4.1 ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ TRANSAKCÍ

V závislosti na zvolené platební metodě předáváme údaje potřebné ke zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávek, nebo pověřeným úvěrovým institucím nebo vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud je to pro zpracování platby nezbytné. To slouží ke splnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. V některých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné ke zpracování platby sami, např. na své vlastní webové stránce nebo prostřednictvím technické integrace v procesu objednávek. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

V případě dotazů k našim partnerům pro realizaci plateb a základu naší spolupráce s nimi se, prosím, obraťte na kontakt uvedený v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.


4.2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY PREVENCE PODVODŮ A OPTIMALIZACE NAŠICH PLATEBNÍCH PROCESŮ

V případě potřeby poskytujeme našim poskytovatelům služeb další údaje, které používají společně s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naši zpracovatelé smluv za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů (např. fakturace, zpracování napadených plateb, podpora pro účetnictví). To slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR k ochraně našich převážně oprávněných zájmů na naší ochraně před podvody nebo efektivní správě plateb.

4.3 KONTROLA IDENTITY A BONITY PŘI VOLBĚ NÁKUPU NA FAKTURU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM PAYONE

Pokud se rozhodnete pro platební metodu nákup na fakturu společnosti PayOne GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo (dále jen PayOne), žádáme Vás o souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. a GDPR, abychom mohli společnosti PayOne zasílat údaje nezbytné pro zpracování platby a kontrolu identity a bonity. V Německu lze ke kontrole identity a bonity použít registr dlužníků uvedený v prohlášení o ochraně osobních údajů PayOne [https://a.storyblok.com/f/64176/x/b6e0586777/payone-information-zu-datenverarbeitung-gemass-art-13-dsgvo-0220-1.pdf]. Společnost PayOne využívá získané informace o statistické pravděpodobnosti selhání platby pro vyvážené rozhodnutí o založení, implementaci nebo ukončení smluvního vztahu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním zprávy na kontakt uvedený v tomto prohlášení o ochraně údajů. V důsledku toho Vám již nebudeme moci nabídnout určité platební možnosti.

 

4.4 ZAPOJENÍ POSKYTOVATELŮ INKASNÍCH SLUŽEB

Vaše údaje předáme pověřené inkasní společnosti (PayOne GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo), pokud není naše výzva k platbě vyrovnána navzdory předchozí upomínce. V takovém případě je pohledávka bezprostředně vymáhána inkasní společností. To slouží ke splnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b GDPR a také k ochraně našich převážně oprávněných zájmů na efektivním uplatnění, resp. prosazování našich platebních pohledávek v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

5. REKLAMA E-MAILEM, POŠTOU

5.1 E-MAILOVÝ ZPRAVODAJ S PŘIHLÁŠENÍM K ODBĚRU

Pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, použijeme data požadovaná pro tento účel nebo Vámi speciálně pro tento účel sdělená k tomu, abychom Vám pravidelně zasílali náš e-mailový zpravodaj na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR. Odhlášení odběru zpravodaje je kdykoli možné, a to buď odesláním zprávy na níže uvedený kontakt, nebo pomocí příslušného odkazu ve zpravodaji. Vaši e-mailovou adresu po odhlášení vymažeme, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. a GDPR nebo jsme si nevyhradili právo k jakémukoliv použití dat, které je právně povoleno a o kterém Vás informujeme v tomto prohlášení.

 

5.2 E-MAILOVÝ ZPRAVODAJ BEZ PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU A VAŠE PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Pokud obdržíme vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem produktu nebo služby a vy jste proti tomu nevznesli námitky, vyhrazujeme si právo na základě ustanovení § 7 odst. 3 UWG zasílat vám e-mailem pravidelně nabídky podobných produktů z našeho sortimentu, jako je ten již zakoupený. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů na oslovení našich zákazníkům prostřednictvím reklamy.

Proti používání své e-mailové adresy můžete vznést kdykoli námitku zasláním zprávy na níže uvedenou možnost kontaktu, nebo prostřednictvím k tomu určeného odkazu v reklamním e-mailu, aniž by za to vznikly jakékoli jiné náklady než náklady na přenos za základní sazbu.


5.3 ZASÍLÁNÍ ZPRAVODAJE
Zpravodaj může být zasílán také našimi poskytovateli v rámci zpracování naším jménem. V případě dotazů k našim poskytovatelům služeb a základu naší spolupráce s nimi se, prosím, obraťte na kontakt uvedený v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

5.4 POŠTOVNÍ REKLAMA A VAŠE PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Kromě toho si vyhrazujeme právo používat vaše jméno a příjmení i vaši poštovní adresu pro naše vlastní reklamní účely, např. k zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech poštou. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů na oslovení našich zákazníkům prostřednictvím reklamy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Proti uložení a použití vašich údajů pro tyto účely můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na kontakt uvedený v tomto prohlášení o ochraně údajů.

 

Reklamní sdělení jsou v rámci zpracování z našeho pověření realizována poskytovatelem služeb, kterému za tímto účelem předáváme vaše údaje.

6. COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE

6.1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

Abychom vytvořili atraktivní prostředí při návštěvě naší webové stránky a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách technologie včetně tzv. cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé námi používané soubory cookie se ihned po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření vašeho prohlížeče zase vymažou (tzv. session-cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie).

Používáme takové technologie, které jsou pro používání určitých funkcí naší webové stránky (např. funkce nákupního košíku) nezbytně nutné. Tyto technologie shromažďují a zpracovávají IP adresu, dobu návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek (např. informace o obsahu nákupního košíku). To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů na optimalizovaném zobrazení naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

 

Kromě toho používáme technologie k plnění zákonných povinností, kterým podléháme (např. abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), jakož i k webové analýze a online marketingu. Další informace o tomto tématu, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, najdete v následujících částech těchto zásad ochrany osobních údajů. Případně používáme také technologie, které nejsou jednotlivě uvedeny v tomto prohlášení o ochraně údajů. Další informace k těmto technologiím, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, najdete na platformě Usercentrics; na kterou se dostanete kliknutím na ikonu otisku prstu v pravém nebo levém dolním rohu stránky.

 

Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč najdete pod následujícími odkazy: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

 

Pokud jste souhlasili s používáním technologií v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. a GDPR, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním zprávy na kontakt uvedený v tomto prohlášení o ochraně údajů. Alternativně můžete kliknout na ikonu otisku prstu v pravém nebo levém dolním rohu stránky. Při neakceptování cookies může být funkčnost naší webové stránky omezená.

 

6.2 POUŽITÍ PLATFORMY USERCENTRICS CONSENT MANAGEMENT PRO SPRÁVU SOUHLASU

Na našich webových stránkách používáme platformu Usercentrics Consent Management [https://usercentrics.com/de/] („Usercentrics“), abychom Vás informovali o cookies a dalších technologiích, které používáme na našich webových stránkách, a také abychom získali, spravovali a dokumentovali váš zákonem požadovaný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů těmito technologiemi. To je v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR nezbytné ke splnění naší zákonné povinnosti, které podléháme, v souladu s čl. 7 odst. 1 GDPR, abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Provozovatelem platformy Usercentrics je společnost Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov, Německo, která naším jménem zpracovává vaše údaje. Při návštěvě naší webové stránky ukládá webový server takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje také vaši anonymizovanou IP adresu, datum a čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o souhlasu. Vaše údaje budou po třech letech vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. a GDPR nebo jsme si nevyhradili právo k jakémukoliv použití dat, které je právně povoleno a o kterém Vás informujeme v tomto prohlášení.

7. POUŽÍVÁNÍ COOKIES A DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ PRO WEBOVOU ANALÝZU A REKLAMNÍ ÚČELY

Pokud jste k tomu udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, používáme na našich webových stránkách následující soubory cookie a další technologie třetích stran. Po odstranění účelu a ukončení používání příslušné technologie námi budou údaje shromážděné v této souvislosti odstraněny. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Další informace o možnostech odvolání najdete v části „Cookies a další technologie“. Další informace včetně zásad naší spolupráce s jednotlivými poskytovateli najdete u jednotlivých technologií. V případě dotazů k poskytovatelům a základu naší spolupráce s nimi se, prosím, obraťte na kontakt uvedený v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

7.1 POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB GOOGLE

Používáme následující technologie od společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace automaticky shromažďované technologiemi Google o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí a ukládají na server provozovaný společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Pro USA není k dispozici Rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních ustanoveních o ochraně údajů Evropské komise. Pokud technologie společnosti Google shromáždí vaši IP adresu, bude aktivováním anonymizace IP adresa zkrácena před přenesením na servery Google. K přenosu celé IP adresy na server společnosti Google a následnému zkrácení dochází jen ve výjimečných případech. Není-li u konkrétních technologií stanoveno jinak, probíhá zpracování údajů na základě dohody pro příslušnou technologii uzavřené mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany údajů společnosti Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

 

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics za účelem analýzy webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá údaje (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání našich webových stránek), ze kterých pomocí pseudonymů vytváří profily použití. K tomuto účelu lze použít soubory cookie. Vaše IP adresa nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Zpracování údajů probíhá na základě dohody o zpracování údajů uzavřené se společností Google.

 

Dále používáme rozšíření Google Analytics s názvem Optimalizace Google, které slouží k vytváření a provádění testů.

 

GOOGLE ADS

Pro reklamní účely ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran se při návštěvě naší webové stránky používá takzvaný Google Remarketing cookie, který automaticky umožňuje zobrazovat reklamu zaměřenou na zájmy prostřednictvím shromažďování a zpracování údajů (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání naší webové stránky) za použití pseudonymního CookieID a na základě Vámi navštívených stránek. K dalšímu zpracování údajů dochází pouze v případě, že máte ve svém účtu Google aktivované nastavení „Personalizace reklam“. Pokud jste v takovém případě při návštěvě naší webové stránky přihlášeni k účtu Google, použije společnost Google vaše údaje společně s údaji z Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními.

 

GOOGLE MAPS

Mapy Google shromažďují k vizuálnímu znázornění geografických informací údaje o vašem používání funkcí map, zejména IP adresu a údaje o poloze, a předávají tyto údaje společnosti Google k následnému zpracování. Na toto následné zpracování údajů nemáme vliv.

 

YOUTUBE VIDEO PLUGIN

YouTube Video Plugin za účelem integrace obsahu třetích stran shromažďuje v námi používaném rozšířeném režimu ochrany údajů údaje (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči), které se odesílají společnosti Google k následnému zpracování pouze v případě, že video přehrajete.

 

7.2 POUŽÍVÁNÍ FACEBOOKOVÝCH SLUŽEB

FACEBOOK ADS

Facebook Ads používáme k propagaci tohoto webu na Facebooku a dalších platformách. Parametry příslušné reklamní kampaně určujeme my. Za přesnou implementaci, zejména za rozhodnutí o umístění reklam u jednotlivých uživatelů, odpovídá Facebook. Není-li u konkrétních technologií stanoveno jinak, probíhá zpracování údajů na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Společná odpovědnost je omezena na shromažďování dat a jejich předání společnosti Facebook Ireland. To se nevztahuje na následné zpracování údajů společností Facebook Ireland.

 

7.3 DALŠÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB WEBOVÉ ANALÝZY A ONLINE MARKETINGOVÝCH SLUŽEB

POUŽÍVÁNÍ CRITEO PRO ONLINE MARKETING

Prostřednictvím reklamního partnera Criteo SA [https://www.criteo.com/de/], 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie („Criteo“) propagujeme tuto webovou stránku ve výsledcích vyhledávání a také na webových stránkách třetích stran. Při návštěvě naší webové stránky je automaticky používán Remarketing cookie společnosti Criteo nebo jejích partnerů, který umožňuje reklamu zaměřenou na zájmy prostřednictvím pseudonymního CookieID a na základě Vámi navštívených stránek. Zpracování údajů probíhá na základě dohody o zpracování údajů mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Parametry příslušné reklamní kampaně určujeme my. Za přesnou implementaci (např. za rozhodnutí o umístění reklam u jednotlivých uživatelů) odpovídá Criteo. Údaje automaticky shromažďované společností Criteo (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání našich webových stránek) může Criteo případně sloučit s informacemi z jiných zdrojů a předat reklamním partnerům Criteo.

8. INTEGRACE TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

Pro prezentaci naší pečeti kvality Trusted Shops a případně nashromážděných hodnocení, a také jako nabídku produktů společnosti Trusted Shops pro kupující po objednávce je do našich webových stránek integrována známka Trustbadge společnosti Trusted Shops.

 

To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů na optimálním marketingu umožněním bezpečného nakupování v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Trustbadge a s ní získané služby poskytuje společnost Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín. Trustbadge je poskytována v rámci zpracování zakázky poskytovatelem CDN (Content-Delivery-Network). Společnost Trusted Shops GmbH používá také poskytovatele z USA. Odpovídající úroveň ochrany údajů je zajištěna. Další informace o ochraně údaje společnosti Trusted Shops GmbH najdete zde [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

 

Při vyvolání známky Trustbadge uloží webový server automaticky pouze takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje také vaši IP adresu, datum a čas požadavku, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje), a požadavek zdokumentuje. Jednotlivé přístupové údaje se ukládají v bezpečnostní databázi pro analýzu bezpečnostních anomálií. Soubory protokolu se automaticky odstraňují nejpozději 90 dnů po vytvoření.

 

Další osobní údaje se předávají společnosti Trusted Shops GmbH, pokud se po dokončení objednávky rozhodnete používat produkty společnosti Trusted Shops nebo pokud jste se již k používání zaregistrovali. Platí smluvní ujednání mezi Vámi a společností Trusted Shops. Za tímto účelem jsou osobní údaje automaticky získány z dat objednávky. Pomocí neutrálního parametru, e-mailová adresa hashovaná jednosměrnou šifrovací funkcí, se automaticky kontroluje, zda jste jako kupující již zaregistrováni pro použití produktu. E-mailová adresa se před přenosem převádí na tuto hashovanou hodnotu, kterou společnost Trusted Shops nemůže dešifrovat. Po kontrole shody se parametr automaticky odstraní.

 

To je nutné pro naplnění převažujících oprávněných zájmů naší společnosti i zájmů společnosti Trusted Shops chránit kupující v souvislosti s každou konkrétní objednávkou a provádět transakční vyhodnocení v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Další podrobnosti, včetně podrobností o podání odporu, naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Trusted Shops, které je jednak uvedeno výše a jednak je dostupné přes odkaz ve známce Trustbadge.

9. SOCIÁLNÍ MÉDIA

NAŠE ONLINE PŘÍTOMNOST NA FACEBOOKU, TWITTERU INSTAGRAMU, YOUTUBE, LINKEDIN, XING

Pokud jste jednomu z výše uvedených poskytovatelů sociální sítě udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR a na dané sociální síti navštívíte naši online prezentaci, budou vaše údaje automaticky shromážděny a uloženy k reklamním účelům a průzkumu trhu a pomocí pseudonymů se z nich vytvoří uživatelské profily. Ty je možné použít například k umístění reklam na tyto i jiné platformy, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Za tímto účelem se obvykle používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným poskytovatelem sociálních sítí, jakož i kontaktní údaje a vaše práva a možnosti nastavení ochrany soukromí, najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatelů, na které odkazujeme níže. Pokud s touto záležitostí potřebujete další pomoc, neváhejte se na nás obrátit.

 

Sociální síť Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] je poskytována společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook Ireland“). Informace automaticky shromažďované společností Facebook Ireland o používání naší online prezentace na Facebooku se obvykle přenášejí a ukládají na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Pro USA není k dispozici Rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních ustanoveních o ochraně údajů Evropské komise. Zpracování údajů v rámci návštěvy fanouškovské stránky na Facebooku probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (informace o údajích služby Insights) naleznete zde [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

 

Sociální síť Twitter [https://twitter.com/de/privacy] je poskytována společností Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko („Twitter“). Informace automaticky shromažďované společností Twitter o používání naší online prezentace na Twitteru se obvykle přenášejí a ukládají na server společnosti Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pro USA není k dispozici Rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních ustanoveních o ochraně údajů Evropské komise.

 

Sociální síť Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] je poskytována společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook Ireland“). Informace automaticky shromažďované společností Facebook Ireland o používání naší online prezentace na Instagramu se obvykle přenášejí a ukládají na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Pro USA není k dispozici Rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních ustanoveních o ochraně údajů Evropské komise. Zpracování údajů v rámci návštěvy fanouškovské stránky na Instagramu probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (informace o údajích služby Insights) naleznete zde [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

 

Sociální síť YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] je poskytována společností Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace automaticky shromažďované společností Google o používání naší online prezentace na YouTube se obvykle přenášejí a ukládají na server Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Pro USA není k dispozici Rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních ustanoveních o ochraně údajů Evropské komise.

 

Sociální síť LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy] je poskytována společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“). Informace automaticky shromažďované společností LinkedIn o používání naší online prezentace na LinkedInu se obvykle přenášejí a ukládají na server LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. Pro USA není k dispozici Rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních ustanoveních o ochraně údajů Evropské komise.

 

Sociální síť Xing [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung] je poskytována společností New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburk.

10. MOŽNOSTI NAVÁZÁNÍ KONTAKTU A VAŠE PRÁVA

Jako subjekt údajů máte následující práva:
 

* v souladu s čl. 15 nařízení GDPR právo na informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu v něm popsaném;

 * v souladu s čl. 16 nařízení GDPR právo požádat o okamžitou opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které jsou u nás uložené;

 * v souladu s čl. 17 nařízení GDPR právo požadovat vymazání svých osobních údajů, které jsou u nás uložené, pokud není další zpracování  * nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

    * pro splnění právní povinnosti;

    * z důvodů veřejného zájmu nebo

    * pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků;

  

  

 

 * v souladu s čl. 18 nařízení GDPR právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud  * zpochybňujete správnost údajů;

    * zpracování je nezákonné, vy však odmítnete jejich vymazání;

    * údaje už nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků nebo

    * jste podali námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 nařízení GDPR;

  

 * v souladu s čl. 20 nařízení GDPR právo žádat vydání svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo žádat o předání jiné odpovědné osobě;

 * v souladu s čl. 77 nařízení GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad ve svém obvyklém místě bydliště nebo v místě pracoviště či sídle naší společnosti.

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se způsobu, kterým shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme vaše osobní údaje, chcete-li se informovat o svých údajích nebo je opravit, omezit či vymazat nebo odvolat jakýkoli souhlas, který jste poskytli, či vyjádřit nesouhlas s jakýmkoli konkrétním použitím údajů, kontaktujte našeho interního pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 

Charlottenburger Allee 67

52068 Aachen

Německo

 

datenschutz@devolo.de

 

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je popsáno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které v rámci vyváženosti zájmů převažují, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány za jinými účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace.

 

Po uplatnění vašeho práva vznést námitku již nebudeme dál vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud nedokážeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, anebo pokud zpracování slouží uplatnění, výkonu či obraně právních nároků.

 

Toto se nevztahuje na zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě už nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

 

 

Prohlášení o ochraně údajů [https://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] bylo vytvořeno pomocí právnického textového editoru Trusted Shops [https://shop.trustedshops.com/de/] ve spolupráci s advokátní kanceláří FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].