devolo tiráž

devolo AG

Charlottenburger Allee 67

52068 Aachen

Německo

 

Číslo faxu: +49 (0)241 18279-999

E-mailová adresa: info@devolo.de

Internetová stránka: www.devolo.de

Telefonní číslo: +49 (0)241 18279-0

 

Představenstvo: Heiko Harbers

Předseda dozorčí rady: Georg Scherberich

Osoba odpovědná za obsah podle § 55 odst. 2 RStV: Heiko Harbers

Rejstříkový soud: Okresní soud v Cáchách

Č. rejstříku: HRB 8931

DIČ: DE 813 438 476

Registrační číslo OEEZ: DE 876 270 22

Vyloučení odpovědnosti

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Za tyto webové stránky odpovídají příslušní provozovatelé. Poskytovatel zkontroloval při prvním připojení externích odkazů obsahy třetích stran, aby zjistil, zda existuje případné porušení zákona. V té době nebylo zjištěno žádné porušení zákona. Společnost devolo AG nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsah odkazovaných stránek. Neustálá kontrola těchto externích odkazů není pro devolo AG bez konkrétních důkazů porušení zákona přiměřená. Při zjištění porušení zákona budou tyto externí odkazy okamžitě odstraněny.

Řešení sporů online

Řešení sporů online podle čl. 14 odst. 1 nařízení ODR: Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů, kterou najdete na ec.europa.eu/consumers/odr/.